Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Algirdo g. 12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Algirdo g. 12, sklypo kad. Nr. 0101/0056:2295.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma paskirtis: kita. Esamas ir numatomas naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma statinio naudojimo paskirtis: administracinė paskirtis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Unitectus“ projekto vadovas Dainius Čepurna, adresas: Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius.

El. pašto adresas: [email protected]; tel. nr. +370-685-86388.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Bagorus“, buveinės adresas: Savickio g. 4, Vilnius, tel. nr. +370-656-55018, el. pašto adresas: [email protected];

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektu galima: Lukiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 685 86388, 2020.04.24 – 2020.05.11 laikotarpyje darbo dienomis, nuo 10.00 val. iki 16.00 val. (dėl susitikimo susitarti iš anksto), taip pat tinklalapyje www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2020.05.11 paštu adresu Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius, UAB „Unitectus“ arba e-paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020.05.11  17:00val. projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: http://algirdo12.zoomtv.lt 

 

Projektiniai pasiūlymai

Rinkmena-1.1; 

Rinkmena-1.2.