Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Algirdo g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Algirdo g. 3, Vilnius
Žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0056:10

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Negyvenamieji pastatai. Administracinės paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Antanas Gvildys

tel. 8 5 212 0581, el. paštas info@archinova.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Toša“, Užupio g. 25-1, LT-01202, Vilnius

tel. +370 652 16161, el paštas: info@kenova.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Archinova“, Švitrigailos g. 11M, 4 aukštas, Vilnius

Tel. 8 5 212 0581, darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 17.00 val., iki 2018-12-11

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018-12-11 el. paštu info@archinova.lt
ir viešo susirinkimo metu

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius,
216 salė, 2018-12-11, 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-01-21
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.