Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Aukštaičių g. 2 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Aukštaičių g. 2 (kad.Nr. 0101/0058:0061), Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis – „kita“, naudojimo būdas – „komercinės paskirties objektų teritorijos“.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Administraciniai pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Arches“ statinio projekto vadovas E. Neniškis,  el.p. info@arches.lt; tel. +370 5 271 1808, +370 5 271 1807.

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Sivysta Estate“, Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius, el.p. sivysta@sivysta.lt; tel. +370 52336417

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Sivysta Estate“ biure,  Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius,  +3705 2336417, darbo dienomis 9:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu projektuotojams UAB „Arches“ studija, Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius ir el.p. info@arches.lt iki 2019-03-25 17:30 val. ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius, 1A salė; 2019-04-08 , pirmadienį, 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-04-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.