Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Balio Karvelio g. 10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Balio Karvelio g.10, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0070:485

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; administracinės paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „2 Bricks“, projekto vadovas Vytautas Augustinavičius, va@2bricks.lt, +37068724672

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sniego takas“, įmonės kodas 304436247, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

MB „2 Bricks“, Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, +37068724672, darbo dienomis 9.00-17.00 val. iki 2021 m. balandžio 26 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: va@2bricks.lt iki 2021 m. balandžio 26 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. balandžio 26 d. 16.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://meet.google.com/mei-hgie-suo

 

Atsisiųsti priedą.