Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato butų Nr. 14, Nr. 15 paskirties keitimo į gydymo, Olimpiečių g. 1A Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Olimiečių g. 1A-14, 1A-15,  Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0033:79

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esama žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė

Esama patalpos pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų)

Būsima patalpos pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Pažangios architektūrinės mintys“

Gintautas Pamerneckis       el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt            tel.: 868117771

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Statytojas:     UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“

Adresas:        Olimpiečių g. 1A

el. paštas: info@labradoras

tel.:               8 5 2335483

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Adresas:        Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 2-1

tel.:                868117771

Laikas:          9:00-16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:                                2019-10-02

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu:                       g.pamerneckis@pam.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas:        Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kab. 242

Laikas:          2019-10-02                         17:00 val

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus:

PP01 Olimpieciu 1A-14; 

PP01 Olimpieciu 1A-15.

2019-10-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti: priedas Nr. 1;

priedas Nr. 2.