Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Dainavos g. 7, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Dainavos g. 7, Vilnius, Kad. Nr. 0101/0040:10

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Architektė Gilma Teodora Gylytė, gilma.gylyte@doarchitects.lt, +37067014119

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Monolitas 91“, Kalvarijų g. 3-417, LT-09310 Vilnius, ausra@cepas.lt, +37068778025

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Raugyklos g. 21, UAB „DO architects“ patalpose, Vilnius, +37067014119,  nuo 18.08.21 iki 18.09.07 ; nuo 09.00 val. iki 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 09.07, 17 val. el. paštu gilma.gylyte@doarchitects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Raugyklos g. 21, Vilnius, UAB „DO architects“ patalpose, I aukšte, 2018-09-07, 17 val.

Atsisiųsti priedą. 

Vizualizacijos.

2018-10-31

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą