Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Daugėliškio g. 32A, Vilnius, negyvenamosios patalpos – Konditerijos cechas (unik. Nr. 4400-1047-5684:5776) paskirties keitimo iš maitinimo į gamybos paskirtį projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Daugėliškio g. 32, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0032:774

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama – Administracinė.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Rolandas Andrijauskas, el.p.: rolanditas@gmail.com, tel.: 861433010

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
A. J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis nuo 10:00 iki 13:00 val. (prieš tai susitarus telefonu).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2019 m. rugpjūčio 08 d., el. paštu rolanditas@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, salės (kabineto) Nr. 216 , 2019 m. rugpjūčio 08 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-08-20
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.