Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Dūmų g. 3, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Dūmų g. 3, Vilnius; Sklypo kadastrinis nr.: 0101/0063:430

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

Naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – sandėliavimo – po rekonstravimo – administracinė.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Elmarsa“, linas@elmarsa.eu , +37065062705, Linas Mackevičius, +37067432261, Andrius Kenstavičius

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Wenge“,  Adresas.: Kareivių g. 2F, Vilnius; el.p.: info@wenge.lt;  tel.: 868622488;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kauno g. 16, Vilnius, 10:00 – 12:00, darbo dienomis, iš anksto susitarus telefonu +37065062705
iki 2020-11-09

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu linas@elmarsa.eu iki 2020-11-09

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, transliacijos nuoroda: https://zoom.us/j/4679993155
2020-11-09, pirmadienis, 17:00 – 18:00

 

Atsisiųsti priedą.