Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato gamybinių patalpų paskirties keitimo į administracinę P. Vileišio g. 18N Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

P. Vileišio g. 18N, Vilnius, kad.Nr. 0101/0045:221

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – kita, esamas būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archestra“, direktorius Adomas Kondratas, el.paštas: adomas@archestra.lt, tel.Nr. 8 612 16476

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vytenio g. 5-18, Vilnius, tel.Nr.: 8 612 16476, 12:00-18:00 darbo dienomis

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-12-12, el.paštu adomas@archestra.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vytenio g. 5-18, Vilnius, 2019-12-12 18:00 val.

Atsisiųsti priedus: 1. MOTUS PP – PAGRINDINIAI DOKUMENTAI;

2. MOTUS PP – VAIZDINĖ INFORMACIJA.

2020-01-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.