Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato garažo Nr. 71 padalijimo į aštuonis turtinius vienetus, septynių iš jų paskirtį keičiant į kitą (pagalbinio ūkio), Tuskulėnų g. 33C, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0033:36

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo paskirtis: kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės-prekybos paskirties pastatas

Esama paskirtis: administracinė.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „KM Centras“, direktorius Virginijus Lukoševičius, el. paštas: [email protected], tel. Nr. 860419959

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Propertas, Pramonės g. 10, Panevėžys, tel. Nr. 860419959

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Kalvarijų g. 11-8, tel. Nr. 860419959, laikas: 09.00 -16.00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama iki 2020-02-12

El.paštu: [email protected]

Telefonu: 860419959

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks 2020-02-12 Kalvarijų g. 11-8, Vilniuje, pradžia 17.00

Atsisiųsti:  priedas Nr.1 ;

priedas Nr.2.

 

2020-03-09
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.