Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Granito g. 5, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Granito g. 5, Vilnius Skl. Kad. Nr. 0101/0076:158 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinės paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Devyni architektai“, PV Arūnas Skrolis, el.p. arunas@devyniarchitektai.lt, tel. 869881941.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „GRANITINĖ SKALDA“, Granito g. 5, Vilnius, info@granitineskalda.lt , tel. 8 5 2640360.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kareivių g. 19-176, Vilnius., tel. 869881941, darbo dienomis ir valandomis, susitarus laiką el. paštu ir/ar telefonu ir www.vilnius.lt puslapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Telefonu 869881941, raštu Kareivių g. 19-176, Vilnius, el. paštu  arunas@devyniarchitektai.lt, iki 2021-05-11

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2021-05-11 (antradienis), 16:00 val. nuotoliniu būdu, su galimybe dalyvauti gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus, gauti atsakymus, prisijungiant nuotoliniu būdu adresu:

https://join.skype.com/EBQ3fUb1JyJA

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D modelis GIS: https://arcg.is/148u5K

 

2022-03-16
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą