Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato ir maisto prekių parduotuvės apjungimo į vieną turtinį vienetą- pastatą, pagrindinę naudojimo paskirtį keičiant į viešbučių, atliekant paprastojo remonto darbus Kalvarijų g. 59 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kalvarijų g. 59, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0032:395

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – Administracinė ir prekybos, numatoma – viešbučių.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rolandas Andrijauskas, el.p.: rolanditas@gmail.com, tel.: 861433010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „AirInn Vilnius“ įm.k. 302631825, adresas: Rodūnios kelias 8, LT-02187 Vilnius.

El.p.: a.gribojedovas@airinn.lt , tel.: +370 5 2329304

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis nuo 10:00 iki 12:00 val. (prieš tai susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 m. spalio 15 d., el. paštu rolanditas@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Daugėliškio g. 32, Vilnius, kabineto Nr. 208 , 2019 m. spalio 15 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-02-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą. 

priedas Nr. 2.