Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato ir stoginių Sandėlių g. 16, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Sandėlių g. 16, Vilnius (sklypo kad. nr. 0101/0165:15)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinė, kitos paskirties inžinerinių statinių

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Rokas Mazuronis

archgildija@gmail.com

tel.nr. 860195589

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „ECSO“

Sandėlių g. 16, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
adresu S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius, tel. Nr.:860195589, laikas:
darbo dienomis 9-17 val. iki 2018-10-31

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018-10-31 elektroniniu paštu/tiesiogiai projektavimo įmonei adresu S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
š.m. spalio 31 dieną 17 val. S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2019-01-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.