Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato (Juozapo Tiškevičiaus žiemos rūmų unik. obj. k. 1087) Žygimantų g. 3, Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Žygimantų g. 3, Vilnius, kadastr. nr. 0101/0041:15

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, rekreacinės teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama – gydymo, numatoma – administracinė.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Renova“,  A. Songaila, renova@renova.lt, +37069821492

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Vastint Lithuania“, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius d.d. 9:00-17:00

UAB „Renova“, Vilniaus g. 10, Vilnius, +37069821492, d.d. 9-16:00

nuo 2019-05-02 iki 2019-05-16

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Raštu: UAB „Renova“, Vilniaus g. 10, Vilnius, el.paštu: renova@renova.lt, iki 2019-05-16

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2019-05-16, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius, 17:30

Atsisiųsti priedą.

2019-05-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.