Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Kalvarijų g. 84 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kalvarijų g. 84, Vilnius, sklypo Kad. Nr. 0101/0032:62

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinė

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Komercinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Dalius Striukas, dalius@artex.lt, 861154412

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Projektai ir statyba, A. Gustaičio g. 23-255A, Vilnius, 861471777

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Žirmūnų g. 67A, Vilnius, 861154412, 10:00 iki 17:00.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-05-27, 17:00. El. Paštu dalius@artex.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, Vilniaus miesto savivaldybės pastate, salės Nr. 242,

2019-05-28, 17:00.

Atsisiųsti priedą.