Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato, Kernavės g. 86, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kernavės g. 86, Vilniuje, sklypo kad. Nr.: 0101/0022:266 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „City Projects“, Tomas Savukynas, t.savukynas@cityprojects.lt, +370 647 30321

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Agrėjas“, T. Narbuto g. 5, LT-08105, Vilnius, +370 615 31420

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt arba teirautis telefonu: +370 647 30321, darbo dienomis 08-17val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-01-04 (imtinai):

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-01-05,  17:00 val.

 

Nuotoliniu būdu. Video transliacijos nuoroda:

 

https://zoom.us/j/94060017329

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis https://arcg.is/10HGey

 

2021-04-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.