Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Kirtimų g. 11 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kirtimų g. 11, Vilnius , sklypo kad. Nr. 0101/0076:196

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinis pastatas

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV Viktorija Bogdanovienė, el. p.: viktorija.bogdanoviene@gmail.com, tel. Nr. 868553747

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Geoteksas“ Kirtimų g. 11, Vilnius, el. p.: info@geoteksas.lt; tel. Nr. 852641749

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Geoteksas“ Kirtimų g. 11, Vilnius, nuo 10:00 val. iki 15:00 val., tel. Nr. 868553747

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-07-05 12:00 val. el. p.: viktorija.bogdanoviene@gmail.com

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab., 2019-07-05, 16:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-07-15
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.