Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Liejyklos g. 8, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Liejyklos g. 8, Vilnius

Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0041:161

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo esama paskirtis- Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
negyvenamasis pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Alvidas Songaila

[email protected]

869821492

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Kimija“

Odminių g. 8, Vilnius

[email protected]

868648455

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Gedimino pr. 16, Vilnius

869821492

nuo 2018-06-15 iki 2018-07-02

8:30-17:30val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu:
Gedimino pr. 16, Vilnius

UAB „Renova“

El. paštu:
[email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Gedimino pr. 16, Vilnius

UAB „Renova“ patalpose

2018-07-02 17:30

Atsisiųsti priedą.

2018-08-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.