Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Liepkalnio g. 130/132, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Liepkalnio g. 130/132, Vilnius, sklypų kad Nr. 0101/0081:84; 0101/0081:82;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Kita; Komercinės paskirties objektų teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Administracinis pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „AKG“   Remigijus Bimba, [email protected] ,  8 650 69377

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB “Power Group Property” Liepkalnio g. 132A, Vilnius,  [email protected]  , 8 612 67466

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Iš anksto susitarus  adresu A. Tumėno 4 -25, Vilnius, tel. 8 650 69377, iki 2021 07 07 nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2021 07 07 pasiūlymai gali būti teikiami  elektroniniu paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2021 07 07  17:00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimas:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a90f57b85b87942ec83781895e86ceb43%40thread.tacv2/1623307340309?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef0ee718-ad1d-475c-9d00-b22b127ae366%22%2c%22Oid%22%3a%22321a001d-1026-40b9-a9c4-3506a11b9ad2%22%7d>

 

Atsisiųsti priedus:

PP BYLA_Liepkalnio 130_132_ Tomas I; 

PP BYLA_ Liepkalnio 130_132 TOMAS II

 

3D Vilnius https://arcg.is/1XiXiu0

 

2021-08-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.