Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Literatų g. 8, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Literatų g. 8, Vilniuje, kad. Nr.0101/0041:152

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita; Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“;

Projekto vadovė Nijolė Ščiogolevienė, nile@pri.lt; tel 2618411

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija; A.Volano g. 2, Vilniuje;

smmin@smm; tel. 2191225

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Universiteto g. 4, Vilniuje. 305 kabinetas

tel. 2618411 darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val., susitarus telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Registruotais laiškais adresu:

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Universiteto g. 4,  LT-01131, Vilnius,

iki 2018-12-10 ir tiesiogiai susirinkimo metu

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus m. savivaldybės II aukšto 215 salėje, Konstitucijos pr.3,  2018-12-10 , 17.30 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-12-21
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.