Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Liubčios g. 8, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Liubčios g. 8 (kad. nr. 0101/0100:2121 Vilniaus m. k.v.)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rokas Mazuronis, el. p. archgildija@gmail.com, tel. nr. 8 601 95589

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Metralis“, Liubčios g. 8, LT-14310 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, tel.: 8 601 95589,

laikas: darbo dienomis 8-17 val. iki 2020-07-07, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės adresas: www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2020-07-07 elektroniniu paštu ar tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020 m. liepos 7 d. 17:05 val.

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti vykdomi nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu.

Vaizdo transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/89534464738

 

Atsisiųsti priedą.

2020-09-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.