Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Lvovo g. 37, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Lvovo g. 37, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Numatoma pagrindinė paskirtis – administracinė (7.2)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projektuotojas – UAB „Cloud architektai“, SPV  Antanas Dagelis, info@cloudarchitektai.lt, telefono nr. 868790457.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Statytojas – UAB “ NT Slėnis“,  info@lordslb.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 10.00 val. (iki 2018-09-24) UAB „Cloud architektai“ biure Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, 3 aukštas, telefono nr. 868790457.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 10.00 val. (iki 2018-09-24) UAB „Cloud architektai“ biure Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, 3 aukštas arba elektroniniu paštu info@cloudarchitektai.lt.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3,  215 (kabinetas) , 2018 09 24 (pirmadienis), 17.00 val.

Atsisiųsti priedą. 

2018-10-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.