Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato M.K.Paco g. 4B, Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., M.K.Paco g. 4B. Žemės sklypo kad. nr. 0101/0043:191

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama paskirtis Garažų. Būsima paskirtis Administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
REGIMANTAS RUKAS
regimantasrukas@gmail.com
+370 699 14446

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
K. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Ulonų g. 3-26, 08240, Vilnius

+370 699 14446

Darbo dienomis nuo 13,00 iki 17,00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Ulonų g. 3-26, 08240, Vilnius

regimantasrukas@gmail.com

Iki 2019-02-04

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Konstitucijos pr. 3-215kab.

2019-02-04

17,00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-02-28
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.