Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato negyvenamųjų patalpų paskirties keitimo į maitinimo Sodų g. 15 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sodų  g. 15, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0057:200

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Gyvenamosios teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (nekeičiama)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinis pastatas (nekeičiama);Patalpos paskirtis administracinė numatoma maitinimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Geodezija ir architektūra“ PV Lina Deikuvienė, el.p.: lina@inekstra.lt, tel. Nr. 865670549

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Lorkis“, Vytenio g. 13, Vilnius, el.p. loreta.paugiene@gmail.com, tel.nr. 868626899

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Šeimyniškių g. 9 -1, Vilnius, el.p. lina@inekstra.lt 865670549, laikas: darbo dienomis 10-16 val. iki 2019-11-19

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu,  el. paštu lina@inekstra.lt ar  paštu Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

Stiklių g. 4, 01131 Vilnius

Laikas: 2019-11-19 17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-12-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.