Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato neįrengtos palėpės paskirties keitimo į gyvenamąją, Tauro g. 12 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Tauro g. 12, Vilniaus m.; žemės sklypo kad. Nr. 0101/0054:46

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – kita; būdas – Daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama statinio naudojimo paskirtis – pastatas – Administracinis; Numatoma statinio paskirtis – Daugiabutis gyvenamas namas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio  ar fizinio asmens) įgalioto  atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „ARCHARTELĖ ir partneriai“, Henrikas Štaudė, el.p.: s taude@archartele.lt; tel. 8 698 46864;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Tauro turtas“; J. Jasinskio g. 16B, Vilnius; el.p.:ingrida@evernord.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Rengėjo patalpose – Klaipėdos 1, Vilnius, tel. 8 698 46864; laikas 10.00 – 15.00 darbo dienomis (pastaba: prieš atvykstant prašome susiderinti dėl atvykimo laiko).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti iki 2020-01-28 telefonu: 8 698 46864 arba el. p.: staude@archartele.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks 2020-01-28d. Klaipėdos 1, Vilniuje (UAB „ARCHARTELĖ ir partneriai“ patalpose); susirinkimo pradžia 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-02-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.