Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato padalinimo į du turtinius vienetus (pastatus) ir prekybos patalpų Nr. 101 paskirties keitimo į administracinę, Žirmūnų g. 70, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žirmūnų g. 70, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0023:91

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Visuomeninės paskirties teritorijos; Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rolandas Andrijauskas, el.p.: rolanditas@gmail.com, tel.: 861433010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Žirmūnų baldų centras“ įm.k.  222764440, adresas: Žirmūnų g. 70, Vilnius.

El.p.: recepcija@klasikosnamai.lt ; tel.: +370 650 11986

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis, nuo 13:00 iki 17:00 val. (prieš tai susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020 m. gegužės 11 d., el. paštu:  rolanditas@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020 m. gegužės 11 d., 17:00 val.

Nuoroda: https://youtu.be/LJR3PRGTHys

Atsisiųsti priedą.

2020-10-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.