Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Palydovo g. 23, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
0101/0048:4615

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – Kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
numatoma paskirtis – administracinės paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
PV – Regina Januškevičienė, reginaj205@gmail.com, te. 8 685 20274

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
AZ AUTO UAB, Kalvarijų g.  160 – 9 LT-08207 Vilnius, azautolt@gmail.com, tel. 8 679 63633

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
1. projektinių pasiūlymų rengėjas:
Gamybos g.5a, Šiauliai,  tel.8 685 20274, e-paštas reginaj205@gmail.com nuo 8 val. iki 17 val. darbo dienomis

2. statytojas :
AZ AUTO UAB;   Kalvarijų g.  160 – 9 LT-08207 Vilnius, tel.  +37067963633 azautolt@gmail.com

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymu raštu, adresu Gamybos g.5a, LT- 76128  Šiauliai;  tel.8 685 20274, e-paštas reginaj205@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas bus:
Statytojo būstinėje Kalvarijų g. 160 – 9 Vilniuje 2018 liepos 9 d.  17 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-07-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą