Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato paskirties keitimo į maitinimo Antakalnio g. 4A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Antakalnio g. 4A (kad. Nr. 0101/0045-0001)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama- administracinė, būsima- maitinimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB “URBAN ARCHITECTS”, Antakalnio 4A, Vilnius, el.p. info@urbanarchitects.lt, tel. nr. 8 5 238 3383

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB Orient Trade , Paupio g. 14-9, Vilnius; el. p tel. nr. +37062022610

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Iki 2019-10-14  Antakalnio g. 7A-4, darbo dienomis 12.00-17.00 val., tel. 8 5 238 3383

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2019-10-14, Antakalnio 4A, Vilnius. arba  el.p  info@urbanarchitects.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2019 m spalio mėn. 14 d. 17.00 val. Antakalnio 4A, Vilniuje

Atsisiųsti priedą.

2019-11-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.