Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato paskirties keitimo į religinę K.Sirvydo g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

K.Sirvydo g. 4, Vilniuje, k./Nr. 0101/0041:258

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

esama – administracinis pastatas, būsima – religinės paskirties pastatas (7.15) kiti religiniams tikslams naudojami pastatai

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Senojo miesto architektai“ projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 852611115, mob.tel. +37068755415, el.p. [email protected]

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus arkivyskupija, Šventaragio g. 4, LT-01122 Vilnius, kontaktinis tel. +37061588078, el.p. [email protected]

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Maironio g. 11, Vilniuje (iš anksto susitarus telefonu) darbo valandomis 9-18 h.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

raštu rengėjams Maironio g. 11, Vilnius ir el. paštu [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

nuotoliniu būdu 2021-04-14  17.30 h, jungiantis per nuorodą

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlceCqpzgqHtcIh18yPn82LC-wopqw8QkO

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-05-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.