Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato patalpų Nr. 100, Nr. 101 atidalinimo, daliai jų keičiant paskirtį į maitinimo, T. Ševčenkos g. 16K Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

T. Ševčenkos g. 16K, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0055:204

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos (nekeičiama)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė (nekeičiama)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Antanas Dominas, antanas@dnastudio.lt, 869985432

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vertybių sauga“, T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius, info@vertybiusauga.lt, +370 5 2733345

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Islandijos g. 6-203, Vilnius, 869985432, d.d. 9-17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-01-06 el. paštu

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

T. Ševčenkos g. 16A-101, Vilnius, 2020-01-06, 17 val. 30 min.

Atsisiųsti priedą.

2020-04-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.