Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato patalpų Nr. 24 paskirties keitimo iš administracinių į gyvenamąją Žaros g. 38, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Žaros g 38, Vilnius. skl. kad. Nr.0101/0068:395

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos. Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Administracinis biurų pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas ir telefono numeris
Algirdas Barkauskis, el. paštas abarkauskis@gmail.com, +370 616 88723.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
E. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Kalvarijų g 1-2.7, Vilnius +370 616 88723, darbo dienomis nuo 10val. iki 17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
El. p.: abarkauskis@gmail.com, iki 2019-11-26, 17:00val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Konstitucijos pr. 3, 242 kab., Vilnius, 2019-11-26, 17:30 val.

Atsisiųsti priedus:

Byla Žaros g. 38-24; 

Vaizdinė informacija_Žaros g. 38-24.

2019-12-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.