Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Rinktinės g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Rinktinės g. 3, Vilniaus m., (Kad. Nr. 0101/0033:59)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos; Rekreacinės teritorijos; Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinis pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros kūrybinė grupė“, akg@akg.lt, 865069376

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „ Promola“ Konstitucijos pr. 7, Vilnius. Tel. +370 5 2487272

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2020 vasario 19d., A.Tumėno g. 4-25, Vilnius. Rytų įėjimas, antras aukštas, UAB „Architektūros kūrybinė grupė“. Priėmimo laikas, darbo dienomis, nuo 14val. iki 18 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti iki 2020 vasario 19d. elektroniniu paštu: akg@akg.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020 vasario 19 d., 17:00 Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (Konstitucijos pr. 3) 216kab., II aukštas.

Atsisiųsti priedą.

3D modelis:  https://arcg.is/0XSzaD

 

2020-03-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.