Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinio pastato Saltoniškių g. 7, Vilniuje (IV korpuso) projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Saltoniškių g. 7, Vilnius, kad. Nr. 0101/0031:39

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
pagrindinė paskirtis:
kita; naudojimo būdas:
komercinės paskirties objektų teritorija

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Eventus Pro“ PV Vytenis Gerliakas, [email protected],  370 687 34517

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „XXT“ Saltoniškių g. 7, Vilnius, [email protected],  370 659 20716

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB Eventus Pro, Tauro g. 12, Vilnius,  370 687 34517, darbo dienomis 9:00 – 17:00, susitikimo laiką suderinus telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti raštu, e-paštu [email protected] iki 2019 01 16

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas svarstymas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2019 01 16 17:00

Atsisiųsti priedą

2019-01-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.