Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Šaltupio g. 11, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris ŠALTUPIO G.11, VILNIUS, KAD.NR.0101/0077:125
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas PASKIRTIS – KITA, BŪDAS – PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO OBJEKTŲ TERITORIJOS
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris ARCHITEKTAS, A1303, ROLANDAS MATULEVIČIUS, rolandas@a1303.lt, +37065939278
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) AB „GKG-3“, ŠALTUPIO G. 3, VILNIUS; real.vilnius@gmail.com, +37069836666
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas ARCHITEKTŲ G. 19, VILNIUS, ERFURTO SALĖS 2 AUKŠTAS, +37065939278/+37069836666, 2018-12-11, 17.30
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų PASIŪLYMAI PRIIMAMI PAŠTU SUBAČIAUS G.115B-45, VILNIUS ARBA rolandas@a1303.lt IKI VIEŠO SUSIRINKIMO PABAIGOS.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) ARCHITEKTŲ G. 19, VILNIUS, ERFURTO SALĖS 2 AUKŠTAS, 2018-12-11, 17.30

Atsisiųsti priedą.

 

2018-12-28
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.