Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato, Stepono Batoro g. 34, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Stepono Batoro g. 34, Vilnius. Sklypo kad. nr. 0101/0044:131

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „UAB Archlinija“, PV R. Valančiūtė, e.p. [email protected], tel. +37061000927

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB EPL House Group įm. kodas  304952242

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Informacija teikiama nuotoliniu būdu – e.p. [email protected], tel. +37061000927, nuo 09.00 iki 17.00 val. Iki 2021 m balandžio 29d.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu [email protected] iki 2021 m balandžio 29d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuotoliniu būdu, per „zoom“ platformą, 2021 m. balandžio 29d., 17:00 val.

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74233818963?pwd=eW1pcU1BU0J6R0drTTRKL2pHQkh0dz09 Meeting ID: 742 3381 8963 Passcode: B4ZHa9

 

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius: https://arcg.is/rn1aK

 

2021-06-01

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedas Nr. 1, priedas Nr. 2