Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Stepono Batoro g. 34, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Stepono Batoro g. 34, Vilnius. Sklypo kad. nr. 0101/0044:131

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „UAB Archlinija“, PV R. Valančiūtė, e.p. ramune.valanciute@gmail.com, tel. +37061000927

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB EPL House Group įm. kodas  304952242

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Informacija teikiama nuotoliniu būdu – e.p. Ramune.valanciute@gmail.com, tel. +37061000927, nuo 09.00 iki 17.00 val. Iki 2021 m vasario 25d.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu Ramune.valanciute@gmail.com iki 2021 m vasario 25d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuotoliniu būdu, per „zoom“ platformą, 2021 m. vasario 25 d., 18:00 val.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71167957180?pwd=WkRkaGV1OXYzRE1OWStjYitNZW9CZz09

Meeting ID: 711 6795 7180
Passcode: 5T5ULL

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis https://arcg.is/1jSrKv0