Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Švitrigailos g. 13, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Švitrigailos g. 13, Vilnius

Kad. Nr. 0101/0055:232

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos (K)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Remigijus Bimba

akg@akg.lt

8 650 69377

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Vilbra“

Švitrigailos g. 11B, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
A. Tumėno g. 4-25 ( Rytų įėjimas, 2 aukštas)

8 650 69376

Pirmadienis-Penktadienis  14.00:18.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018 09 04

akg@akg.lt

giedre@akg.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
A. Tumėno g. 4-25 ( Rytų įėjimas, 2 aukštas)

2018 09 04

17.30

Atsisiųsti priedą.

 

2018-09-13
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.