Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Tauro g. 12, Vilnius paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Tauro g. 12, Vilniaus m.; žemės sklypo kad. Nr. 0101/0054:46

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Esama paskirtis – kita; būdas – Daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama statinio naudojimo paskirtis – pastatas – Administracinis;
Numatoma statinio paskirtis – Daugiabutis gyvenamas namas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „ARCHARTELĖ ir partneriai“, Henrikas Štaudė, el.p.: staude@archartele.lt; tel. 8 698 46864;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Tauro turtas“; J. Jasinskio g. 16B, Vilnius; el.p.:ingrida@evernord.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Rengėjo patalpose – Klaipėdos 1, Vilnius, tel. 8 698 46864; laikas 10.00 – 15.00 darbo dienomis (pastaba: prieš atvykstant prašome susiderinti dėl atvykimo laiko).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Teikti iki 2019-08-21 telefonu: 8 698 46864 arba el. p.: staude@archartele.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Susirinkimas vyks 2019-08-21 Konstitucijos pr. 3 – 216 kab. Vilniuje; susirinkimo pradžia 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-09-05

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisisiųti priedą