Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Ukmergės g. 310, 316 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ukmergės g. 310, 316, Vilniaus m.,

(sklypo kadastrinis Nr. 0101/0100:174, 0101/0100:1939, 0101/0100:2117)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorija

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji administracinės, paslaugų paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros kūrybinė grupė“, akg@akg.lt, 865069376

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „BH Meraki“, Bieliūnų g.1-1, Vilnius,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2019 gegužės 14, A.Tumėno g. 4-25, Vilnius. Rytų įėjimas, antras aukštas, UAB „Architektūros kūrybinė grupė“. Priėmimo laikas, darbo dienomis, nuo 14val. iki 18 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti iki 2019 gegužės 14d. elektroniniu paštu: akg@akg.lt, raimondas@akg.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 gegužės 14d., 17:30 Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (Konstitucijos pr. 3) 215a, II aukštas

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-18

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą