Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato V. Kudirkos g. 14, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Adresas: V. Kudirkos g. 14, Vilnius (kad. Nr. 0101/0054:1510)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama paskirtis: Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio esama paskirtis: Administracinė

Statinio numatoma paskirtis: Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB “Aketuri architektai”, Lukas Rekevičius, lukas@aketuriarchitektai.lt, +37061216112

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Panevėžio statybos trestas“ P. Puzino g. 1, Panevėžys, Lietuva, Tel. +370 45 505503

El. paštas: pst@pst.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Šv. Stepono g. 18, Vilnius, +37061216112, lukas@aketuriarchitektai.lt, iki 2020-03-02, 9:00-17:00 val. (susitarus iš anksto)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-03-02 d. 17:00 val., raštu UAB “Aketuri architektai”, Šv. Stepono g. 18, Vilnius, el. paštu

lukas@aketuriarchitektai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020 kovo 3 d. 17:00 Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 215 kab.

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/0Sbrrb