Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Vilniaus g. 37 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus g. 37, Vilniaus m.sav.

Skl.kad.nr. 0101/0041:198

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Visuomeninės paskirties teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV arch. Povilas Jansonas

[email protected]

+37069931773

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Č.V.

+37068746830

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalvarijų g. 1-01, Vilnius

+37069931773

15:00 – 18:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 – 03 – 06

El.paštu: [email protected]

Registr.paštu: Kalvarijų g. 1-01, Vilnius

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 – 03 – 07

17:30 – 18:30 val.

Kalvarijų g. 1-01, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2019-05-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.