Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Vilniaus g. 4B Grigiškėse, Vilniaus m. sav., projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus g. 4B, Grigiškės, Vilniaus m. sav., kadastro Nr. 7937/0001:611 Grigiškių k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

 

Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas (pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai))

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Pavlidi ir ko“ SPV Elvyra Kalantienė el.p.:elvyra@pavlidi.lt; tel.: 8-685-44571; 8-5-414182.

SPDV (arch.) Ginas Štelbys, (Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 232671)

  1. p.: ginas.stelbys@gmail.com; tel. 8-686-09713.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Transtiros nekilnojamasis turtas“ Vilniaus g. 4B, Grigiškės, Vilniaus m. sav.,

  1. p.: transtira@transtira.lt., tel.: 8-5-2357090.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Pavlidi ir ko“ J. Matulaičio aikštė 9-14, Vilniuje, tel.: 8-685-44571; 8-5-414182

darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 (iš anksto susitarus telefonu) iki 2019-10-09.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-10-09 raštu, adresu J. Matulaičio aikštė 9-14, Vilniuje, el.paštu:  elvyra@pavlidi.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus m. savivaldybė, Konstitucijos pr. 3 – 244 kab., Vilnius, 2019-10-09, 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-10-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.