Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Vilniaus m., Miškinių g. 6B, administracinių patalpų Nr. 1 padalinimo į du turtinius vienetus, vieno iš jų paskirties keitimo į gydymo, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilniaus m., Miškinių g. 6B. Sklypo kad. Nr. 0101/0051:255 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Esama ir numatoma (nekintanti) žemės sklypo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama ir numatoma (nekintanti) statinio paskirtis – Administracinis pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas Filomena Kvedaravičienė, el.p. info@trakuva.lt, +37069965971

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
T. B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Miškinių g 6b, Vilnius, +37061821002, nuo 16:00 iki 19.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
el.p. info@trakuva.lt iki rugpjūčio 13d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Miškinių g. 6B, Vilnius 2019 m. rugpjūčio 14 d. 18 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-09-06
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.