Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Vytenio g. 9 Vilniuje, paskirties keitimo į viešbutį ir rekonstravimą, viešbučio Vytenio g. 9 Vilniuje, rekonstravimą, viešbučio Muitinės g. 39A Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vytenio g. 9, Vilniaus m., kadastro nr. 0101/0055:53 Vilniaus m. k.v.

Muitinės g. 39A, Vilniaus m., kadastro nr. 0101/0055:2 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vytenio g. 9: kita – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Muitinės g. 39A: kita – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vytenio g. 9 esama – viešbučių paskirties pastatas, numatoma – viešbučių paskirties pastatas.

Muitinės g.39A esama – viešbučių paskirties pastatas, numatoma – viešbučių paskirties pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „FORMA“, arch. Saulius Mikštas,  [email protected], tel: +370 687 14666.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „CENTRUM“, Totorių g. 23, Vilnius, tel: +370 5 2683480, [email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo patalpose UAB „FORMA“, Vytauto g. 22-8, Vilnius, darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00 iš anksto susitarus telefonu +370 687 14666 bei Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/ iki 2021-09-15 d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-09-15 d. 15:00 val., elektroniniu paštu  [email protected] , nurodant vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; pasiūlymo teikimo datą; informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-09-15d. 17:00 val. „ZOOMTV“ platformoje, nuoroda: http://vytenio9-grata.zoomtv.lt/

 

3D modelis: https://arcg.is/1qfq95

 

Atsisiųsi priedą.

2022-02-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą