Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Žalgirio g.112, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žalgirio g.112, Vilnius.

Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0032:1014

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama ir būsima naudojimo paskirtis – kita;

Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinės paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA“,

Algimantas Pliučas; ap@vas.lt; mob. +37061572811;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Naujasodžio agrofirma“, Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius

Tel. +370 611 27127;

el.p. ignas.urbanas@yit.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti adresu P.Lukšio g. 32, IV aukštas, Vilniuje, nuo 2018-09-14 iki 2018-10-03 darbo dienomis nuo 15.00 iki 17.00 val., susiderinus laiką iš anksto – telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El.paštu:
ap@vas.lt, iki 2018-10-03

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks 2018-10-03 (trečiadienis) nuo 17:00  adresu Konstitucijos pr. 3,  215 (kabinetas), Vilniuje

Atsisiųsti priedą. 

2018-10-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą