Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Žirnių g. 88, 90 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žirnių g. 88, 90, Vilnius ; kad. Nr. 0101/0071:89; 0101/0071:161

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mindaugas Žvinys, info.mzprojektai@gmail.com, +37061454160

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Viskas automobiliui“, Respublikos g. 66, LT-042129, Rokiškis, +37061454160

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, +37061454160, info.mzprojektai@gmail.com. Pirmadieniais – Ketvirtadieniais 10-12val.,13-16val. Iš anksto susitarus nurodytu telefonu ar el.paštu.

Iki 2021 03 04.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 03 04, el. paštu – info.mzprojektai@gmail.com, +37061454160

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 03 04 17:00

Nuoroda į transliaciją, per TEAMS platformą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0eb4a31441f44cc998b834c52fae019c%40thread.tacv2/1613039211434?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

Nepavykus prisijungti kreiptis – info.mzprojektai@gmail.com.

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/11r4HX0

 

2021-05-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.