Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio su gamybinės paskirties patalpomis pastato Naujoji Riovonių g. 25A, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Naujoji Riovonių g. 25A, Vilniaus m. sav., skl. kad. nr. 0101/0069:194

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita. Būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinis su gamybinės paskirties patalpomis pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Architektūros namai“, architektas Tomas Gaižauskas,

Mob.tel.: +37067390575

El.p. info@architekturosnamai.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Vilspekas“ Račių g. 6A-101, LT-03156 Vilnius
Tel.: (8 5) 2311033;
El. paštas: 
vilspekas@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

2020-11-03, 17.00val. nuotoliniu būdu: https://us02web.zoom.us/j/83304045776

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2020-11-03, elektroniniu paštu info@architekturosnamai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2020-11-03, 17.00val. nuotoliniu būdu: https://us02web.zoom.us/j/83304045776

Meeting ID 83304045776

Passcode 5Ki5m6

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/15jqWv

2020-11-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.