Visuomenės informavimas apie numatomą administracinių ir gyvenamųjų daugiabučių pastatų J. Basanavičiaus g. 10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
J. Basanavičiaus g. 10, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0057:179

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Gyvenamosios teritorijos. Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Negyvenamieji pastatai. Administracinės paskirties pastatai; Gyvenamieji pastatai. Daugiabučiai pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Antanas Gvildys, antanas@archinova.lt, 869811923

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
AB „Lietuvos draudimas“ J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius el. p. gintaras.rutkauskas@ld.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Archinova“, Švitrigailos g. 11M, Vilnius, 4 aukštas. Tel. 8 5 2121830. I-V 10-17 val., iki 2018-08-28

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-08-28
raštu: UAB „Archinova“, Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius
el. paštu: info@archinova.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Stiklių g. 4, Vilnius. 2018-08-28, 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-09-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą