Visuomenės informavimas apie numatomą administracinių ir gyvenamųjų pastatų komplekso sandėliavimo paskirties patalpos nr. 95 padalinimo į du turtinius vienetus, vieno iš jų paskirties keitimo į administracinę, Smolensko g.10 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m., Smolensko g. 10-95. Sklypo kad. Nr. 0101/0055:157 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma (nekintanti) žemės sklypo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Gyvenamosios
teritorijos infrastruktūros, komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama ir numatoma (nekintanti) statinio paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų –
daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo,
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir
telefono numeris

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas Romas Noreikis, el.p. romas@jad.lt,

+37069927933

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sandėliukų nuoma“, Vilniaus m., Eitminų g. 20-120, el.paštas: info@sandeliukunuoma.lt, tel:
+37061644445,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g. 3, Vilnius, Romas Noreikis, +37069927933, nuo 09:00 iki 16.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el.p. romas@jad.lt iki 2020 m. sausio 7 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Smolensko g 10-95, Vilnius, 2020-01-07 17:00

Atsisiųsti priedą.

2020-02-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.