Visuomenės informavimas apie numatomą administracinių pastatų padalinimo į du turtinius vienetus (patalpas) ir vienų iš jų pagrindinę naudojimo paskirtį keičiant į garažų paskirtį, kitą į garažų ir administracinę paskirtį, Upės g. 19 ir 23, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Upės g. 19, Vilnius / Upės g. 23, Vilnius / Žemės sklypas Upės g. 21, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0039:1354

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita / Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rolandas Andrijauskas, el.p.: rolanditas@gmail.com, tel.: 861433010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Upės projektai“, įm.k. 301078688, adresas: Upės g. 21, Vilnius.

El.p.: giedrius.muliuolis@urbaninventors.lt , tel.: +370 613 47598

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020 m. spalio 14 d., el. paštu rolanditas@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020 m. spalio 14 d. (trečiadienį) 16.00 val. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

https://us04web.zoom.us/j/73837221154?pwd=TVNkanJydm9Ua3lZbzdsYmF2dkdqZz09

 

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo

įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

 

Atsisiųsti priedą.

2020-10-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.